J.Vermeulen

Woordenlijsten.Bijna alle lijsten zijn gemaakt samen met leerlingen van RSG Lingecollege(locatie Rozenstraat)Tiel.Engels: Go for it super lite deel 1 en 2.Anglia lijsten,PrOmotie woorden; zorg &welzijn, Dienstverlening,Techniek basiswoorden.Uitspreken kan ook met het programma Deskbot.Soms maak ik gebruik van woorden die aangeboden worden door anderen via het programma Overhoor.Met dank.VML

Profiel delen

Gedeelde lijsten